99801 24362, 93435 61152, 82775 42396 aidaanac2019@gmail.com; scientific.nac2019@gmail.com

Date: 6th to 8th Sfeptember 2019, Workshop & Conference

Venue Brochure Download

National Faculty

 

1.

  Dr J V Divatia

22.

  Dr Jeson R Doctor

2.

  Dr Pradnya Sawant

23.

  Dr Syed Mohamed Shimar

3.

  Dr Sheila Nainan Myatra

24.

  Dr S Hussain Amir

4.

  Dr Balabhaskar S

25.

  Dr Guruprasad N

5.

  Dr Ananda Bangera

26.

  Dr Q E Ali

6.

  Dr Dilip Pawar

27.

  Dr Nalini Kotekar

7.

  Dr Pankaj Kundra

28.

  Dr Sumalatha R Shetty

8.

  Dr Ramkumar Venkateswaran

29.

  Dr Amit Shah

9.

  Dr Rakesh Garg

30.

  Dr Hemlata Kamat

10.

  Dr Rakesh Kumar

31.

  Dr Madhusudan Upadhyaya

11.

  Dr Srinivas Kulkarni

32.

  Dr Ravi R

12.

  Dr Gayathri Bhat

33.

  Dr Manjuladevi M

13.

  Dr Giridhar, Pulmonologist

34.

  Dr Govindaraj Bhat

14.

  Dr Vadish Bhat, Otorhinolaryngologist

35.

  Dr Sarbari Swaika

15.

  Dr Nita Bose, Intensivist

36.

  Dr Anilkumar M R

16.

  Dr Padmanabha S

37.

  Dr Sathyajith Karanth

17.

  Dr Namrata Ranganath

38.

  Dr Sadik Mohammad

18

  Dr Senthil Kumar K M

39.

  Dr Srinivasalu D

19

  Dr Rajesh Mane

40.

  Dr Syed Moied

20

  Dr Prithi Jain

41.

  Dr Ramesh S

21

  Dr Anitha Shenoy

42.

  Dr Ranju Gandhi